Disclaimer

Disclaimer Elcee Holland B.V.

Elcee is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, maar aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Elcee Holland B.V. streeft naar het aanbieden van actuele en correcte informatie. Helaas kan Elcee niet garanderen dat al de opgenomen informatie op de website geheel actueel, volledig en correct.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, inkopen en orders zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden respectievelijk onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en gepubliceerd op onze website www.elcee.nl

Elcee aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, ook bij directe of indirecte schade voortvloeiend uit of als gevolg van de beschikbare informatie, afbeeldingen of documenten op deze website. Tevens het downloaden van beschikbare gegevens, is geheel voor het risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Naast bovenstaande vindt Elcee het belangrijk dat afbeeldingen/merknamen niet zonder toestemming van Elcee Holland B.V. worden gebruikt op wat voor wijze dan ook. Alle afbeeldingen/merknamen zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd.